Get Africa Travel er opptatt av bærekraft og sosialt ansvar. Sammen med våre partnere arbeider vi for å verne utsatte naturområder, bekjempe utryddelse av dyreliv, støtte lokalsamfunn og jobbe sammen med mennesker i utsatte områder.

BÆREKRAFT

Vi søker alltid det mest bærekraftige valget for våre gjester og opplevelser av høykvalitets naturopplevelser. Derfor bruker vi lokal guider, oppsøker overnattingssteder (lodger/hoteller) med fokus på lavt miljøfotavtrykk, foreslår aktiviteter som strandrydding på Thonga og besøk til lokale prosjekter.

Vi arbeider mot å bli Travelife sertifisert. Dette er et sertifiseringssystem for bærekraft som er tilpasset reisearrangører. Målet vårt er å ha Partner status innen utgangen av 2022

Ansvar - Mabibi - skole

VÅR VISJON

Vår visjon er å skape de beste opplevelsene som mulig for våre gjester og samtidig ha en positiv påvirkning på både natur og miljø, mennesker og samfunn. Vi ønsker å berike våre gjester med autentiske opplevelser av høy kvalitet. 

Ansvar - Strandrydding - thonga

ANSVARLIG TURISME

«EMPOWER PEOPLE»

VERNE NATUR OG DYR

PROSJEKT: MABIBI GET AFRICA UNITED

Mabibi er et lite samfunn på rundt 3000 mennesker ved den uberørte kysten i Maputuland, helt nord i KwaZulu-Natal, Sør-Afrika. Alle som arbeider ved Thonga Beach Lodge har vokst opp i landsbyen og turisme er derfor essensielt for sysselsettingen i lokalsamfunnet. Allerede i 2010 startet Get Africa og tidligere gjester å engasjere seg for å støtte det lokale fotballaget i Mabibi. Her har vi årlig arrangert fotballturnering, terrengløp for jenter, kurvball, julepakke utdeling.

Senere har vi blitt enda mer involvert, og sammen med organisasjonen Isibindi Foundation og Get Africa-gjester investert i flere prosjekter i lokalsamfunnet her.  Under pandemien har vi delt ut mat og sanitærartikler til trengende familier i området og hatt fokus på å forbedre skoletilbudet både med å utbedre bygningsmassen og den enkelte elev.

Ansvar - Mabibi United - skole
Ansvar - Mabibi - sko - skole
Ansvar - Mabibi - ansvar

I løpet av høsten 2021 har Get Africa vært med på å bygge nytt tak til barneskolen i Mabibi. Av 103 elever på barneskolen er det 16 jenter og 17 gutter som ikke har råd til å betale for skoleuniform og skolesaker. Vårt mål er å kunne dekke skoleutgiftene for disse 33 elevene og på sikt være med på å ansette en ekstra lærer. I dag er det fire lærer på over hundre elever.

Du er velkommen til å spre glede, en bedre skolegang, gode holdninger og positive opplevelser i Mabibi!

MABIBI GET AFRICA UNITED: Reg. No. 150-080 NPO, PBO930051437.
Kontonummer: 3060 22 35978

VÅRE BÆREKRAFTSPRINSIPPER

Ansvar - Solceller

BÆREKRAFTIGE VALG

Vi ønsker alltid å gjøre de mest bærekraftige valgene for våre gjester. Det betyr at vi bruker lokale guider, foreslår aktiviteter som er med på å gi noe tilbake til lokalsamfunn. Derfor favoriserer overnattingssteder som velger å ansette lokalt og minimere sine utslipp. 

KVALITET

For oss betyr kvalitet å tilby autentiske opplevelser, unike overnattingssteder, kvalifiserte guider, god service, lokal mat og drikke. Kvalitet trenger ikke å bety at reisen blir dyrere.

Vårt mål er å inspirere deg til å velge kvalitet fremfor kvantitet.

TRYGGHET

Våre gjesters sikkerhet og velvære er avgjørende. Vi har over 23 års erfaring med reiser i Afrika. Med tilstedeværelse og kontor i Sør-Afrika er vi aldri langt unna hvis noe skjer underveis og kan reagere raskt. Vi har et stort nettverk i det Sørlige Afrika og tilbyr transparente vilkår og betingelser.